Phần mềm hữu ích với Internet
By Winthrop
By Giles
#428734 coxfire Bác xem lại cái wupload nào

;(( die rồi thì phải Acc vẫn còn sống nhăn răng nha bác.... Up cho anh em cần dùng.

Đã Update thêm acc 4share anh em nào cần thì vào download nào...
By [email protected]
#428751 Đã set password về password cũ, thật sự hơi thất vọng vì acc 4share mới up lên thôi thì vừa có người change pass. Mình xin nói với các bạn change acc rằng cho dù change pass cũng chã lấy được acc đâu, nếu các bạn không dùng thì để người khác dùng. Nếu acc tiếp tục bị change chắc mình sẽ không share acc 4share nữa, anh em ai cần thì cứ Phần mềm riêng mình.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement