Phần mềm hữu ích với Internet
By dlvnn001
#427359 tình hình là em vừa làm theo các bước chỉ dẫn của bác Mr L0nely


Nhưng mãi không nhân được thông báo mở App của face

sau khi tạo xong Developer


chờ mãi không thấy App


mọi người giúp em với, tính lòe mấy đứa bạn mà sao làm mãi không được. Giúp em với tất cả người nhé
By o0o3c0nkuao0o
By mrhoang23888
#427547 bạn vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! rồi nhìn ở dứoi cùng có chỗ get start rồi click vào, xong muốn cho ng` khác xem dc thì nhấn nut pulish now nằm ở trên cùng bên phải đó, gần nút profile ấy
By Romain
#427622 cho_ben Kích hoạt xong nhìn hoa cả mắt ấy chứ !!! nghe nói 28/12 facebook lấy timeline làm giao diện chính rồi, trước sau j` cũng phải dùng mà
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement