Phần mềm hữu ích với Internet
By kun.nolove_76
#427296 cho mình hỏi 1 tí. máy mình là hp compaq 420, sao mà gần nhà có cái wifi của cafe mà mình không vào được (đã có mật (an ninh) khẩu) ? trong khi các máy khác lại vào được? mấy wifi trên trường và những nơi khác lại vào được. chỉ có cái này gần nhà mà lại thường xuyên dùng mà không vào được thấy bất tiên. mong mấy bạn giúp đỡ. cảm ơn
By volamrong147_tk4
#427307 r0ysy0301 cho mình hỏi 1 tí. máy mình là hp compaq 420, sao mà gần nhà có cái wifi của cafe mà mình không vào được (đã có mật (an ninh) khẩu) ? trong khi các máy khác lại vào được? mấy wifi trên trường và những nơi khác lại vào được. chỉ có cái này gần nhà mà lại thường xuyên dùng mà không vào được thấy bất tiên. mong mấy bạn giúp đỡ. Thank quán cafe họ đổi mật (an ninh) khẩu liên tục đó bạn!
By Tiis
#427341 nếu nó vẫn hiên mà không kết nối được thì là bị khoá thôi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement