Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenducminh8x
By anhvaem2997
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#428822 Mạng VNPT thôi, thấy các bạn khác vẫn bình thường
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#428829 CHịu, quá tải, hay họ đang nâng cấp đường chuyền. Nhìn chung là tất cả các mạng đều chậm hơn trước 1 chút. Riêng anh VNPT là chậm hơn trước khá nhiều, thirng thoảng lại đứt...
Tầm 2 tháng nay rồi
Hình đại diện của thành viên
By khurungtuthan
#428838 Làm gì mà tầm 2 tháng nay :|. từ mồng 6 âm lịch đến nay mới thấy hiện tượng này, (trước đó là 1 đợt đứt cáp) .
Kết nối đề xuất: