Phần mềm hữu ích với Internet
By mandoline2609
#426390 không hiểu sao từ hôm nay 31/1/2012 mình k thể dow trên MF,ngay cả google cung k vào được,nhưng các trang web ở trog nước vãn vào BT,ngày hôm qua 30 có dow được Mf nhưng tốc độ được có 50kb/s. có ai bị như mình không,đang cần dow trên MF mà k được ,ức chế gê

---------- Bài thêm lúc 10:59 ---------- Bài trước là lúc 10:59 ----------

uppppppppppppppppppp
By heobuheobu_9999
By behattieu_xiteen
#426568 gọi lên tổng đài thì nó bảo chắc là do tuyến mạng quốc tế có vấn đề,bảo mình chờ,huxx chán thê.mà ai k vào được google thì vào theo link này la vào được Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement