Phần mềm hữu ích với Internet
By dvnghia1984
By nguoimoiquen2008
#425251 Vì các bản Cr-ack hay các phần mềm vi phạm bản quyền được upload lên mediafire đều bị tran web này thường xuyên xóa vì vậy chỉ có megaupload đóng cửa


Phản đối SOPA
By Glendale
#425397 Máy chủ của thằng này đặt ở Mỹ là bị kill thôi. Sắp tới thằng MF sẽ chuyển máy chủ đến ... xóm của mình đấy. Các pác cứ yên tâm down với up...
Kết nối đề xuất: