Phần mềm hữu ích với Internet
By Chanoch
#425210 Facebook sắp sập?Bạn có tin điều đó!Nhưng từ bây giờ bạn có thể tải ngay công cụ Low Orbit Ion Cannon (Loic) tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! .Công cụ duy nhất Anonymous có thể đánh sập Facebook vào 12h ngày 28/01/2012.Theo giờ quốc tế!
Xem video chỉ dẫn chi tiết tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!!

Thông tin về chiến dịch tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nguồn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By sevenlove_8k
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement