Phần mềm hữu ích với Internet
By hatrutinhyeu_hihihi
#425743 Sao lại không nên dùng,phá được băng thông thì tốt quá chứ.Bị hạn chế tốc độ thì có mà ngồi đó mà duyệt web thôi ah
dcn092c ah mjnh hum nay cưỡi web 24h.com va tim ra Phần mềm internet-optimizer-setup tăng tốc tối đa tốc độ mạng .nhưng nói với ae la cai đi cài lại.thử đi thử lại.. cuoi cung mạng đang xem video k lag k giật lại bị lag bị giật.chẳng hiểu Phần mềm *** j mà tăng k tăng làm mạng yếu đi.=>> ae k nên dùng cho dcom phá băng thông
By davidneilbui8488
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement