Phần mềm hữu ích với Internet
By my_fa
#425142 Từ trước tới nay mình rất KẾT chrome


Nhưng mình thấy bản google chrome 16 mới ra gần đây rất không vừa ý vì mắc một số lỗi:

- Không tương KẾT với avast!webrep

- Chơi Gunny không được vì lag không chịu nổi (cái này không biết tại lỗi của Chrome hay VNG)


Còn đối với firefox thì không bị các lỗi trên, ở lỗi thứ hai thì dĩ nhiên firefox không có vì trình duyệt này có trình cắm "plugin-container" giúp chơi game flash không bị lag mà!

Vì thế nên bỏ chrome xoay qua xài firefox hơn 1 tuần nay
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement