Phần mềm hữu ích với Internet
By c0ngtu_maichoi_id18online
#424221 Hôm nay Filesonic vừa đóng cửa trên tinh thần tự nguyện, các bạn xem thêm tại đây:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Em lên trang filesonic thì nhận được thông báo sau:


All sharing functionality on FileSonic is now disabled. Our service can only be used to upload and retrieve files that you have uploaded personally.

Nghĩa là tất cả các chức năng sẻ chia đều vừa bị đóng lại. Bây giờ dịch vụ của filesonic chỉ là upload với tải file theo kiểu cá nhân riêng tư thôi ( Tức là người nào up thì người đó hưởng )

Không thể tin được, cầu mong MF không sao, MF đóng cửa nữa thì vứt luôn Internet quá

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thongoc_dangyeu_146
By chipvantieuha
#424498 Cái thông báo này đâu có nhắc gì đến chuyện đóng cửa, hơn nữa bây giờ nó vẫn còn đang tồn tại
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement