Phần mềm hữu ích với Internet
By Wartun
By kid_kecaptraitim_86
#423167 ngồi đấy mà mơ ah. trừ khi có người wen trong vn ,mb,vt thì may ra chứ xài free được thì tụi 3g chết đói ah.
By hoatuyet_8891
#423213 nhockdai_3979 anh em ơi, nhiệt tình thoả luận yk Đúng là như nick: nhóc kon dại khờ. Thích dùng free 3G: đơn giản lắm, đi trấn lột sim 3G của mấy đứa bạn.

Chắc không phân biệt được Wifi & 3G
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement