Phần mềm hữu ích với Internet
By Roxbury
#423144 Tình hình là megaupload bị đóng cửa, hôm nay đến lượt filesonic . Có tin đồn rằng có thể chính phủ Mỹ biết trước sẽ có tận thế nên gom các máy chủ chứa dữ liệu đem lên những con tàu Noah để lưu trữ bảo vệ dữ liệu kiến thức của toàn người đẽ sau này sử dụng cho công cuộc tái thiết Trái Đất . bà con vô bình luận đưa ý kiếm xme có phải như vậy không ?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By [email protected]
By peng0c_15
#423219 j4cks0n_1st Gom hết dữ liệu thì cũng đâu nên phải xóa sổ các host up/down? lỡ sau này đến tận thế thật,nó rơi hay thất lạc vào tay thế giới thứ 3, thứ 4 thì sao, bao nhiêu là khoa học kĩ thuật cả


phòng còn hơn chữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement