Phần mềm hữu ích với Internet
By xay_za
By angel_baby
By hongchau1088
#422114 Mk vẫn đang dùng cách cũ, nhưng 2 hôm nay vào rất khó và mất thời (gian) gian. bạn share cho mình cách của bạn với nhé. Thank bạn trươc.

yahoo của mình [email protected]
By iupenhjumasao_pedeobekdjeu
#422115 Anh zai ơi,Anh giúp em làm với anh nha,em Phần mềm vào mail anh mà không được anh ạ,giúp em có ít lưu lượng xài Tết,mới học 11,còn ngốc lắm nên bị Viettel lừa đăng kí gói tối đa ấy,giờ hết tiền,nhà thì ở nông thôn,nghèo. Giúp em tý nha anh,Em thsk anh rồi đó

---------- Bài thêm lúc 16:22 ---------- Bài trước là lúc 16:22 ----------

Gửi mai cho anh nó báo thế này anh ơi


Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.


<[email protected]>:

Remote host said: 554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account ([email protected]) [-5] - mta1283.mail.ac4.yahoo.com [BODY]


--- Below this line is a copy of the message.


Received: from [106.10.166.114] by nm27.bullet.mail.sg3.yahoo.com with NNFMP; 15 Jan 2012 09:17:10 -0000

Received: from [106.10.150.27] by tm3.bullet.mail.sg3.yahoo.com with NNFMP; 15 Jan 2012 09:17:10 -0000

Received: from [127.0.0.1] by omp1028.mail.sg3.yahoo.com with NNFMP; 15 Jan 2012 09:17:10 -0000

X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3

X-Yahoo-Newman-Id: [email protected]

Received: (qmail 40131 invoked by uid 60001); 15 Jan 2012 09:17:09 -0000

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1326619029; bh=HUKLWYGCCbAp+lgsPU5cmQRiDvPsu+A5tEtLeijLjT4 h=X-YMail-OSG:Received-Mailer:Message-IDate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type; b=11s6gfSz+gvK0FJcuPFOCakMAxEvKkTiKqxilX+H6S8loe+j OlZlw4sZQEFfI2JB9wWr9ulXhscj5t43aFml4uimYGhatCGfLz Mmrkefl00O3t6xLpYFpGCyhEHuBx4I2FFS7GOjR4jQCRTr6szO 5xhKi/NlC1QougbwuhmmXCM=

DomainKey-Signature:a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;

s=s1024; d=yahoo.com;

h=X-YMail-OSG:Received-Mailer:Message-IDate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type;

b=JSIGs+bQ+zSb08z452ArX794atOQmZmJFCH5OWocMQyJ3AVh 3UD2l1bJcZfHzlBa62JCNqvUalxkshDRDvNW8i6sL7Bnjvf3EE 2LpuXHf63rKsn5v3Nc3g3Tobzl2UoZ29j3VZjUsLTNj2RFKsIl ucP/CTj7iLNLssZFRbiw4ow

X-YMail-OSG: Q6EYRdYVM1n8fWrYTGvH2v4DjQzSI.hdOgK294JzPMkBODV

zcTkI.3IOT9STK472MIdnEER3xn6t1f13kp1QiAHqR8cqrI4e4 OGz6HpPfa2

JqHwIE7uQC3njcL1JOvea2IRKRxclzsh2C6H4wZy0J7zyt51Or pPtEaehgE5

RrMXfzPoHYoNrQX5.T8qwIt_R_WnKdD7Ya_nRy1xIzX5hyQPjT fMlFO77bEh

9iCdypsxBtTAVtG6wESFne5gVx4wM2.QLxzcmDNhQMGJuEy_Ua fEUHe9F_L3

Sj5O2GNtySM871VuLa2r6vAASV53B1CLjdzQi8QRfyqddXDT6L WLGFM8o.zp

ySpOIihEs3M8-

Received: from [171.237.173.3] by web190403.mail.sg3.yahoo.com via HTTP; Sun, 15 Jan 2012 17:17:09 SGT

X-Mailer: YahooMailWebService/0.8.115.331698

Message-ID: <[email protected] yahoo.com>

Date: Sun, 15 Jan 2012 17:17:09 +0800 (SGT)

From: Trong Nguyen <[email protected]>

Reply-To: Trong Nguyen <[email protected]>

Subject: =?utf-8?B?R2nDunAgZW0gduG7m2k=?=

To: "[email protected]" <[email protected]>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative; boundary="-1873340658-797826608-1326619029=:17330"


---1873340658-797826608-1326619029=:17330

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


Anh =C6=A1i,gi=C3=BAp em b=E1=BA=BB kh=C3=B3a b=C4=83ng th=C3=B4ng Ki=E1=BA=

=BFm ch=C3=BAt l=C6=B0u l=C6=B0=E1=BB=A3ng x=C3=A0i T=E1=BA=BFt c=C3=A1i nh=

a anh. Em d=C4=83ng k=C3=AD g=C3=B3i 120K C=E1=BB=A7a b=E1=BB=8Dn c=E1=BA=

=A9u Vieettel b=C3=A2y gi=E1=BB=9D ch=E1=BA=ADm r=C3=AC ch=E1=BA=B3ng l=C3=

=A0m =C4=91=C6=B0=E1=BB=A3c g=C3=AC. Thanks tr=C6=B0=E1=BB=9Bc anh

---1873340658-797826608-1326619029=:17330

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


<html><body><div style=3D"color:#000; background-color:#fff; font-family:ti=

mes new roman, new york, times, serif;font-size:12pt"><div>Anh =C6=A1i,gi=

=C3=BAp em b=E1=BA=BB kh=C3=B3a b=C4=83ng th=C3=B4ng Ki=E1=BA=BFm ch=C3=BAt=

l=C6=B0u l=C6=B0=E1=BB=A3ng x=C3=A0i T=E1=BA=BFt c=C3=A1i nha anh. Em d=C4=

=83ng k=C3=AD g=C3=B3i 120K C=E1=BB=A7a b=E1=BB=8Dn c=E1=BA=A9u Vieettel b=

=C3=A2y gi=E1=BB=9D ch=E1=BA=ADm r=C3=AC ch=E1=BA=B3ng l=C3=A0m =C4=91=C6=

=B0=E1=BB=A3c g=C3=AC. Thanks tr=C6=B0=E1=BB=9Bc anh</div></div></body></ht=

ml>

---1873340658-797826608-1326619029=:17330--

---------- Bài thêm lúc 16:28 ---------- Bài trước là lúc 16:22 ----------

Buồn lòng nè


---------- Bài thêm lúc 16:34 ---------- Bài trước là lúc 16:28 ----------

Chủ thớt ơi,anh chủ thớt ơi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement