Phần mềm hữu ích với Internet
By Amot
By dangbaokhanhlinh_1979
#421457 các bạn vào option - file types - edit list - rồi copy link của trang nào bạn không muốn download vào list là ok mà. Vừa nhanh vừa tiện
By Clintwood
#421503 Bác nì nói đúng đấy .

---------- Bài thêm lúc 13:51 ---------- Bài trước là lúc 13:43 ----------

Nếu bạn dùng trình duyệt Chrome thi vào phần Options--> File types xóa mp3 di la dk .Còn nếu bạn dung Firefox thì bấm Ctrl+Shift+A sẽ hiện ra bảng Quản lý tiện ích .chọn phần mở rộng lớn ruj tìm đến IDM xem vừa bật chưa nếu chưa bật thj bật nó lên . vậy là Ok .
By luandon_bigben
#421558 taikhoanne

IDM cua e như vậy là bị gì thế??? các a giúp e với cái này là do file của bạn down có tên quá dài, muốn sửa thì bạn phải rename lại khi bảng thông báo download của IDM, sau khi sửa tên file rùi mới download
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement