Phần mềm hữu ích với Internet
By joana_trieu
#421266 Bạn cho cá 1 lô thế kia mình Test cũng thấy mệt. Có những con chỉ 2 - 3kb/s. mãi cũng chả lên dến 100kb chứ đừng nói max


Ai chưa tìm được con nào ưng ý thì dùng tạm em này đi:

220.231.88.20:3128


K max nhưng cũng được 300kb/s
By [email protected]
#421312 update 17h19 14/1/2012


IP Address Anonymity Type Updated Country/State (City) Registered to

115.78.135.30:80 anonymous proxy Jan-13-2012 Vietnam (Ho Chi Minh City) Vietel Corporation

123.30.183.119:8888 high-anonymous Jan-14-2012 Vietnam (Hanoi) VietNam Data Communication Company (VDC)

123.30.187.134:8888 high-anonymous Jan-14-2012 Vietnam (Hanoi) VietNam Data Communication Company (VDC)

27.2.0.59:808 high-anonymous Jan-13-2012 Vietnam SaiGon Tourist Cable Television

27.2.0.49:808 high-anonymous Jan-13-2012 Vietnam SaiGon Tourist Cable Television

27.2.0.27:808 high-anonymous Jan-13-2012 Vietnam SaiGon Tourist Cable Television

27.2.0.47:808 high-anonymous Jan-13-2012 Vietnam SaiGon Tourist Cable Television

118.69.71.143:3128 high-anonymous Jan-14-2012 Vietnam (Ho Chi Minh City) FPT Telecom

113.161.77.184:8080 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam (Ho Chi Minh City) VietNam Post and Telecom Corporation

222.255.27.150:31280 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam (Hanoi) VietNam Data Communication Company

27.2.0.3:808 transparent Jan-13-2012 Vietnam SaiGon Tourist Cable Television

210.86.239.131:3128 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam (Hanoi) ip range assigned for server in HCMC

27.2.0.15:808 transparent Jan-13-2012 Vietnam SaiGon Tourist Cable Television

221.132.37.55:8080 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam (Ho Chi Minh City) Ho Chi Minh City Post and Telecom Company

113.161.69.92:8080 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam (Ho Chi Minh City) VietNam Post and Telecom Corporation

118.69.225.252:8080 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam (Ho Chi Minh City) FPT Telecom

27.2.0.5:808 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam SaiGon Tourist Cable Television

220.231.88.20:3128 transparent proxy Jan-13-2012 Vietnam (Hanoi) Dai IP cho Vietel

202.191.57.37:443 transparent proxy Jan-14-2012 Vietnam (Hanoi) Hanoi Universsity of Technology
By Tilman
#421328 cho mình hỏi.Mấy proxy này mình down thấy max speed.không biết nó chết thì có lúc nào proxy này nó sống lại được ko.Để mình lưu mấy con ngon ngon rồi rình nó sống lại share cho ae
By y3u_la_kj_ji
#421482 Update cho ae download đêm

21h30 14/1/2012


27.2.0.5:808

220.231.88.20:3128

202.191.57.37:443

115.78.135.30:80

123.30.183.119:8888

123.30.187.134:8888

27.2.0.59:808

27.2.0.49:808

27.2.0.27:808

27.2.0.47:808

118.69.71.143:3128

113.161.77.184:8080

27.2.0.3:808

210.86.239.131:3128

27.2.0.15:808

221.132.37.55:8080

113.161.69.92:8080

118.69.225.252:8080
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement