Phần mềm hữu ích với Internet
By cobehayquay246
#421095 hôm nay em cắm laptop của bố để down mấy cái MV trên utube, nhưng khi vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì nó tự động nhảy sang socnhi.com @@ file host không bị chỉnh sửa gì, em vừa thử down mấy soft xử lý cái này mà k được @@ bác nào biết thì chỉ em cái @@ (em dùng firefox @@) thanks trước các bạn @@
By yenbai_net
#421126 vào trình duyệt xóa toàn bộ cookie đi xem có được không bạn

khả năng là bị mấy con malware rồi
By chip_ducon
#421128 presariohg hôm nay em cắm laptop của bố để down mấy cái MV trên utube, nhưng khi vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì nó tự động nhảy sang socnhi.com @@ file host không bị chỉnh sửa gì, em vừa thử down mấy soft xử lý cái này mà k được @@ bác nào biết thì chỉ em cái @@ (em dùng firefox @@) thanks trước các bạn @@ Xài trình duyệt khác hay unistall rồi cài lại ( uinstall = phần mềm nhé )
By nhokcrazy_norules
#421136 Gỡ hẳn trình duyệt ra cài lại, nhớ ghỡ sạch nhé, gỡ xong dùng CCleaner dọn dẹp rồi setup lại xem nào.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement