Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By vncrack
#421022


IDM 6.08 build 8 Final Silent
Phiên bản Silent: Không cần Cr-ack / patch. Chỉ cần điền tên là đã có idm bản quyền, không cần key.


DOWNLOAD


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

++Chọn "download on low speed" --> "Install and download file for free! (speed ~ 100 Kbs)" để download tốc độ nhanh hơn


Những chức năng mới:
  • Redesigned video stream recognition for web players. Added support for new types of video streaming sites
  • Added support for Filesonic changes
  • Fixed bugs
  • Sửa lỗi icon
  • Sửa lỗi auto update
  • Sửa lỗi font tiếng Việt có dấu IDM
  • Sửa lỗi không cài đè IDM
  • Thêm các toolbar đẹp cho IDM
  • Hiện tooltip thông báo quá trình cài đặt
Kết nối đề xuất: