Phần mềm hữu ích với Internet
By Campbell
#420288 lagggggggggggggggggg delayyyyyyyyyy chán cái nhà mạng ......................h biết thôt nên lời nào .
By nail_snake_dn
#420308 trời ơi dowgame trang MF mà có 40kb==>120kb à tức mún chết, đứt cáp sao àm lâu nối lại quá
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#420612 Download từ nước ngoài 5kb/s. Nản. THỉn thoảng là đứt hẳn. Chắc trời rét cáp quang bị đứt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement