Phần mềm hữu ích với Internet
By ilvcom94
#419974 Mấy hôm nay mình down toàn 80 - 100 kb/s. Giảm khoảng 1/4 tốc độ.Nản quá với vnpt.
By tungb0p
#419975 Mình lại cứ tưởng modem nhà mình bị lỗi - cứ rút ra cắm vào - toàn lúc cần thì nó lại out
By hit_tuananh
#420035 Tình trạng chung. Sao cái thằng VNPT làm ăn sống nhăn dy nhỉ. Lúc nào củng bị dy hết. Chán!!! Hết hợp đồng 12 tháng không xìa nó nữa. Chhuyeenr mạng khác xài cho rồi
By bluedolphintv
#420076 chậc, mới lắp mạng VNPT gói cơ bản. vô thấy các bạn nói mà em nản luôn. FPT đóng cả 308k chậm như rùa, chuyển sang VNPT ai dè cũng thế
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement