Phần mềm hữu ích với Internet
By congai_kokieu_kodangiu_01
By nhim_xu_violet
#419802 quan_pc mạng vt không cần sửa gì hết cũng zô được ... Hihi thks chủ thớt. vt thì ngon rùi bác

em mang fpt nên mới mệt nè :-o

---------- Bài thêm lúc 18:59 ---------- Bài trước là lúc 18:39 ----------

FPT lại limit khi dùng IDM down ở trang nước ngoài

bác nào biết cách khác phục tình trạng này mà không cần dùng proxy mách nước em cái
By turtlegirl_241
#419824 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost


205.199.44.156 registeridm.com

205.199.44.16 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.63.181.12 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

66.220.153.11 apps.facebook.com

66.220.153.11 facebook.com

66.220.153.11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.153.11 login.facebook.com
CẢ FILE HOST CỦA MÌNH NHƯ VẬY, VÀO ĐC FACEBOOK ĐC ĐÓ
By vanlinhna
#419842 thienkhanh11b # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost


205.199.44.156 registeridm.com

205.199.44.16 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.63.181.12 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

66.220.153.11 apps.facebook.com

66.220.153.11 facebook.com

66.220.153.11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.153.11 login.facebook.com
CẢ FILE HOST CỦA MÌNH NHƯ VẬY, VÀO ĐC FACEBOOK ĐC ĐÓ file host của bạn này vào dc nè. thanks. mình mạng fpt
By emvancho_anh1997
#419881 thienkhanh11b # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost


205.199.44.156 registeridm.com

205.199.44.16 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.63.181.12 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

66.220.153.11 apps.facebook.com

66.220.153.11 facebook.com

66.220.153.11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.153.11 login.facebook.com
CẢ FILE HOST CỦA MÌNH NHƯ VẬY, VÀO ĐC FACEBOOK ĐC ĐÓ file hosts này vào được nè anh em
By wishingstar_1989
#419882 thienkhanh11b # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost


205.199.44.156 registeridm.com

205.199.44.16 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.63.181.12 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

66.220.153.11 apps.facebook.com

66.220.153.11 facebook.com

66.220.153.11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.153.11 login.facebook.com
CẢ FILE HOST CỦA MÌNH NHƯ VẬY, VÀO ĐC FACEBOOK ĐC ĐÓ Thanks mình vừa vào được = host của bạn. Còn bài của chủ thớt thì không vào được chủ thớt lên lấy host cảu bạn này lên đi và thay nguồn vào đó. DNS google nè 8.8.8.8 cái dưới 8.8.4.4
By thucan20
#419977 Poseido2393 Thanks mình vừa vào được = host của bạn. Còn bài của chủ thớt thì không vào được chủ thớt lên lấy host cảu bạn này lên đi và thay nguồn vào đó. DNS google nè 8.8.8.8 cái dưới 8.8.4.4 không biết máy bác sao chứ em vẫn vô vù vù

nhưng chiều ý anh em vừa test

upp rùi

---------- Bài thêm lúc 22:07 ---------- Bài trước là lúc 22:01 ----------

dsl5044t dùng phần mềm vượt tường lửa đó bạn , dzô tuốt ! thank bạn

dùng ultrasurf hả bạn ??

cái này mình không xài vì vừa đọc qua ở đâu đó là xài ultrasurf dính Win32.Polip.A
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

---------- Bài thêm lúc 22:09 ---------- Bài trước là lúc 22:07 ----------

tungbach11 mạng VN lung tung lắm , lúc chặn , lúc không , Nên khi nào bị chặn thì lại tìm cách vào chuẩn không cần chỉnh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement