Phần mềm hữu ích với Internet
By mai_mai_yeuem_david
#419532 tình hình là 1 số mạng lại tiếp tục chặn facebook vì nhiều lý do khác nhau

sau đây mình xin đưa ra cách vào facebook thông qua chỉnh file host

tuyệt đối mấy bạn không nên xài cách dùng ultral lý do vì sao thì lên google
b1: tìm tới đường dẫn C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

b2: mở file host bằng netopad thêm đoạn code này vào và save lại nhé

(nếu không thấy file host -> tool ->foder option ->View
CODE

Thank thienkhanh11b vừa cung cấp code # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost


205.199.44.156 registeridm.com

205.199.44.16 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.63.181.12 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

66.220.153.11 apps.facebook.com

66.220.153.11 facebook.com

66.220.153.11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.153.11 login.facebook.com

file host Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
b3: thay đổi DNS (lên google search)


GIỜ THÌ VÀO FACEBOOK MỌI LÚC
By Bornbazine
By Jem
#419726 anh em có thể tải FixFaceBook 4.0 về chạy là được,không cần cài đặt,nhanh chóng và tiện lợi trong vòng 3 phút là có thể vào được ạ,ai chưa hiểu thì Phần mềm ních mình là [email protected]
By nh0c_m1tu0t_94
#419743 vantuantran_9999 bạn này nói đúng kông vào được làm theo cách đó vẫn vào được bạn

mình mới vào tức thì đây
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement