Phần mềm hữu ích với Internet
By tutin_khien
#419540 mấy kênh việt nam thfi rất mượt

còn mấy kênh nước ngoài thfi rất lag
By Richardo
By crystal_plane_3108
#419586 Mấy bạn có thanks thì click thanks nha. Khỏi nhắn văn bản!

Các kênh HTVC tạm thời (gian) bị die khi nào có lại mình cập nhật sau. Thank các mem vừa ủng hộ!

---------- Bài thêm lúc 18:53 ---------- Bài trước là lúc 18:48 ----------

khanhcuong08 mấy kênh việt nam thfi rất mượt

còn mấy kênh nước ngoài thfi rất lag Mấy kênh nươc ngoài đó link của indonesia lag không chịu nổi nhưng mà mình bó tay!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement