Phần mềm hữu ích với Internet
By Elliot
#411680 Sao bạn này update Status lại đ.c thông páo vào mình nhỉ, rõ ràng có nhắc đến mình đâu, còn mình update thì phải cài tag từng n g` 1.

Ai chỉ giùm cách update status là thông báo cho tất cả bạn bè không ?
By Maro
#411726 Bạn xem kĩ lại đi

Cô bé Ngan Xinh friend của bạn đó, bạn cho em nó nằm trong danh sách "bạn thân", hay danh sách "gia đình", thì khi em nó làm gì, thì nó sẽ báo như vậy cho bạn

còn bạn muốn tất cả bạn bè của bạn nhận được thông báo như thế, thì bạn phải bảo all friend của bạn ném bạn vào danh sách "bạn thân"...của họ!

Muốn tắt thông báo kiểu đó thì bạn vào danh sách friend, chỉnh sửa, rồi xóa hết người trong danh sách đó, hay chọn tắt thông báo cập nhật!
By duc1712
#411765 đngs ùi, mà cho hỏi làm sao có thể chèn ảnh động vào ảnh twongf FB được các ty nhỉ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement