Phần mềm hữu ích với Internet
By muathu0507
#393846 như tít.em đang cần đổi ip động thật nhanh nên reset modem nhiều lần và tốn thời (gian) gian thì không KẾT hợp. dùng fake ip cũng không được (đã thử)


xin pro cntt nào chỉ dùm cách đổi ip nhanh chóng


thanks các pro vừa xem và cho ý kiến!
By khanhlinh_bichhuu
By Baxter
#393904 @kakashi_kll

minh router comtrend sao mình vào modem rồi mà không thấy chỗ nào disconect hay conect cả?

---------- Bài thêm lúc 17:51 ---------- Bài trước là lúc 17:46 ----------

kakashi_kll vào modem từ trình duyệt web

disconect mạng xong conect lại là được,vài giây bác chỉ em cụ thể với nha bác, thanhks pác rất nhiều
By hangptt95
#393998 buoil vào 192.168.1.1 => system tools=> reboot gateway của modem em là 10.0.0.2 nên em vào modem dc rồi các bác. nhưng reboot thì rất lâu nên em muốn thay đổi ip nhanh chóng. thấy có bác chỉ disconect và conect nhưng em k tìm ra chỗ đó!

---------- Bài thêm lúc 18:04 ---------- Bài trước là lúc 18:03 ----------

lineman tùy modem user admin pass admin modem comtren vr3010 bác. user và pass em có rồi! bác chỉ xem
By Traveon
#393999 sunlight333 run->cmd

ipconfig /release Enter

ipconfig /renew Enter

ipconfig /all để xem kết quả! Cách này chuẩn rồi. Thử đi bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement