Phần mềm hữu ích với Internet
By bobotinhnghich
#381658 tqthtxt Chỉ có chorme plus mới auto update thui bạn ơi.Còn chorme thì dùng tay để update Nếu bạn cài Chrome bằng bản setup online thì nó cũng tự update được vậy.
Hình đại diện của thành viên
By dulutu
#495960 bạn ui mình bị ngược với bạn, đang dùg giao diện truyền thống kia thì bị chuyển về dạng 3 dòng là sao????? Giúp ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
By dulutu
#495961 bạn ui mình bị ngược với bạn, đang dùg giao diện truyền thống kia thì bị chuyển về dạng 3 dòng là sao????? Giúp ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement