Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#427972 Bạn thử vào bằng IE hay Firefox xem có được không?
Vào start >> RUN
gõ: Ping ketnooi.com -t
Enter
Xem có ra ip của ketnooi không

Nếu có thì nhiều khả năng do bạn đã dùng 1 phần mềm proxy hay chỉnh proxy cho chrome. Hãy xóa bỏ proxy đi là được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement