Phần mềm hữu ích với Internet
By ngptin1
#370991 mình kiểm tra Ping mạng viettel :

ping 203.113.131.1 -t

-> "request timed out".

nhưng mình vẫn vào được mạng bình thường. không biết tại sao nhỉ. ai bị như mình không

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Ketnooi đề xuất:
Đọc Truyện online