Phần mềm hữu ích với Internet
By vanloc_cdt_k12
#361994 e muốn xóa hay thay đổi nội dung trong cái file hosts đó để làm một số chuyện ví dụ như zô facebook mà không tài nào làm được. xóa đi nó lại mọc ra . edit nó lại về như cũ đổi tên nó lại về như cũ . bó tay thật rồi

trong 4rum ai pro làm dùm e vụ này với thật sự bức xúc về nó . xin cảm ơn

---------- Bài thêm lúc 15:56 ---------- Bài trước là lúc 15:52 ----------

Ai giúp em với e đang cần loại bỏ or sửa file đó đường dẫn đây các pro C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
By Culbart
By trungtamtayau
#362343 CUt ra ngoài cũng không được mà mình cứ mang nó ra khỏi thư mục thì nó lại tự xuất hiện thêm 1 cái hosts nữa . khi paste vào cũng vô tác dụng. ai còn cách nào để loại bỏ nó nữa không các pro
By ooo_misslove_ooo
#362360 bạn vào Start => All programs => Accessories => nhấp chuột phải vào Notepad => Run as administrator

Cửa sổ notepad hiện ra, bạn chọn File => Open => rồi duyệt tới file hosts trong system32

tùy chỉnh file hosts theo ý bạn rồi save lại. xong
By hoaxuongrong_1198
#362361 breckdance e muốn xóa hay thay đổi nội dung trong cái file hosts đó để làm một số chuyện ví dụ như zô facebook mà không tài nào làm được. xóa đi nó lại mọc ra . edit nó lại về như cũ đổi tên nó lại về như cũ . bó tay thật rồi

trong 4rum ai pro làm dùm e vụ này với thật sự bức xúc về nó . xin cảm ơn

---------- Bài thêm lúc 15:56 ---------- Bài trước là lúc 15:52 ----------

Ai giúp em với e đang cần loại bỏ or sửa file đó đường dẫn đây các pro C:\WINDOWS\system32\drivers\etc Bạn up hình lên xem dòng nào sửa không được
By mrlinhadl
#362363 bạn tắt user account control đi thì mở bằng bằng chương trình đọc text thì mở dc thồi ( chạy bằng quyền add min của notapad hay wordpad ...... ) rồi safe lại bình thường
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement