Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyendoantrang1999
#360211


ai biết cách khắc phục chỉ mình với!

---------- Bài thêm lúc 19:31 ---------- Bài trước là lúc 19:24 ----------
mình muốn đổi tên, nhưng không được
By mrala_lonely
By zduongduongz0690
#360406 vào thiết lập tài khoản/ bảo mật (an ninh) / duyệt với bảo mật/ bỏ chọn duyệt bảo mật (an ninh) khi có thể đi --> lưu thay đổi là xong.
By phamchi_dung
#360425 trước tiên, dùng ultra sulf để đăng nhập vào rồi thiết lập tài khoản --> bảo mật (an ninh) --> bỏ chọn ở ô use https đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement