Phần mềm hữu ích với Internet
By kebaothu90
#355583 ổ C của em là đủ 6g.68,trong khi fire dowload yêu cầu 6G.37 nhưng mà sao dow không được ai làm ơn dúp hhuh
By Farris
#356421 bạn phải chừa cả dung lượng cho IDM nữa


Và sao bạn lại xuyên tạc ảnh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa vậy không hay đâu
By papyuyen
#356424 thay avatar đi!

muốn download được thì bạn lưu sang ổ đĩa khác dung lượng lớn hơn! vì khi download thì IDM cần lưu các file tạm nữa!
By pjnkchjp_babyls
#356425 tốt nhất nên chép wa chổ nào rộng lớn rải chút bạn ah

Thường IDM cần khoản không gian nhiều hơn để sao lưu fan nào vừa down về trc
By Courtnay
#356426 Mặc định IDM đặt các file tạm tại thư mục Application Data. Đây là những file vừa được chia nhỏ. Sau khi download hoàn tất IDM sẽ nối các file đó thành 1 file hoàn chình.

Có nghĩa là nếu bạn download file đó về ổ C thì dung lượng trống ở ổ C ít nhất phải gấp 2 lần dung lượng file cần down.

Nếu không thì khi down bạn hãy đặt thư mục download file về ổ D hay E...
By nhung48hb
#356448 mình dow vào ổ E dung lượng còn là 43Gb nhưng nó vẩn không chịu,còn avartar vui mà
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement