Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#335312

Cc: — Carbon Copy

Bcc: — Blind Carbon Copy
Nói đơn giản là CC là gửi email tới nhiều thành viên
BCC cũng vậy nhưng danh sách các email bạn gửi sẽ không bị bất cứ ai nhận thư có thể thấy.

Mặc định ds email sẽ được nhìn thấy bởi người cùng nhận bức thư điện tử đó
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement