Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#335312

Cc: — Carbon Copy

Bcc: — Blind Carbon Copy
Nói đơn giản là CC là gửi email tới nhiều thành viên
BCC cũng vậy nhưng danh sách các email bạn gửi sẽ không bị bất cứ ai nhận thư có thể thấy.

Mặc định ds email sẽ được nhìn thấy bởi người cùng nhận bức thư điện tử đó

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement