Phần mềm hữu ích với Internet
By ninhxuannhan
#331992 Hướng dẫn kiếm tiền với BigtimeBux từ A-Z


*** Tuần tự các bước đăng ký và làm như sau:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

>>>*Điền đầy đủ thông tin*

như hướng dẫn:
>>>>> Điền thông tin đăng ký>>>> Đăng ký thành công*Bước 2:*Đăng nhập:
>>>> Nhập CapPin: đây là mã số bảo mật (an ninh) tài khoản trang BigTimeBux - Rất quan trọng*- các bạn tự chọn 4 số và PHẢI NHỚ


Bước 3:*Kiếm tiền tại*Surf Ads

>>>*Danh sách quảng cáo có thể xem.Mỗi thời (gian) điểm chỉ được xem 1 quảng cáo.
>>>>*Click vào để mở quảng cáo ra 1 Tab mới:

>>>*Quảng cáo Load:

>>>>*Thông báo : $ vừa được cộng vào tài khoản hoàn thành xem 1 quảng cáo.Đóng tab lại và mở quảng cáo tiếp theo và làm tuần tự


Bước 4Kiểm tra tiền kiếm được bằng cách*click vào My Account*như hình vẽ:


Bước 5:*Yêu cầu thanh toán.Khi bạn đủ tối thiểu 1

$.Bạn yêu cầu thanh toán và tiền được*trả ngay lập tức về tài khoản PayPal*của bạn

By conglacc
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement