Phần mềm hữu ích với Internet
By Nuri
#329238 This webpage is not available

Google Chrome could not load the webpage because kvtm.apps.zing.vn took too long to respond. The website may be down, or you may be experiencing issues with your Internet connection.

Here are some suggestions:

Reload this webpage later.

Check your Internet connection. Restart any router, modem, or other network devices you may be using.

Add Google Chrome as a permitted program in your firewall's or antivirus software's settings. If it is already a permitted program, try deleting it from the list of permitted programs and adding it again.

If you use a proxy server, check your proxy settings or contact your network administrator to make sure the proxy server is working. If you don't believe you should be using a proxy server, adjust your proxy settings: Go to the wrench menu > Options > Under the Hood > Change proxy settings... > LAN Settings and deselect the "Use a proxy server for your LAN" checkbox.

Error 118 (net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT): The operation timed out.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By ScIymgeour
#330507 Bạn thử reload lại tab đó xem sao, nguyên nhân xuất hiện thông báo này thường là do không có kết nối Internet, hay kết nối tới server bị gián đoạn
Blog Tâm sự:
  • Ngoài vợ ra tôi còn yêu người con gái khác | 05:02 ...
  • Tôi sẽ có mọi thứ khi làm trai bao của anh giám đốc già | 02:02 ...
  • Nên theo sự sắp đặt của bố mẹ hay chờ đợi tình yêu đích thực | 03:02 ...
  • Bố mẹ bạn gái cấm đoán vì nghe tin đồn không có thật về tôi | 04:02 ...
  • Em xa lánh tôi vì mặc cảm từng là gái bán hoa | 06:02 ...
  • Nỗi đau mất thai nhi vào ngày cuối năm | 03:02 ...
By Gairbhith
#330508 Dương Tuấn Bạn thử reload lại tab đó xem sao, nguyên nhân xuất hiện thông báo này thường là do không có kết nối Internet, hay kết nối tới server bị gián đoạn t vào lại nhiều lần đều không dc, cứ đến tối lại không vào dc.sang vẫn vào dc bt
Ketnooi đề xuất:
Đọc Truyện online