Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#863752
Vunhocq9 đã viết:Sao iPad nha Minh sai am vao wifi thì bi Yeu va co cach Nao chi Minh không ha


Bạn kiểm tra lại cái modem wifi, có thể dùng lâu nên độ phủ sóm nó kém dần khiến đứng cách xa sẽ gặp sóng yêu thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement