Phần mềm hữu ích với Internet
By karol_11791
By kjbum_hat
#320402 jeratul hôm nay mình vừa vào được facebook mà không dùng bất kì biện pháp IP nào


các bạn cũng thử xem sao mình vẫn chưa vào được bạn có cách nào hiệu quả hem? giúp mềnh với
By Tuari
#320412 Mình đang dùng FPT. bây giờ là 22h05 ngày 5/8/2011, vào Facebook bình thường, không cần dùng bất cứ tool nào cả, vào trực tiếp bằng FF và IE, không chỉnh bất cứ gì cả!

Lạ!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement