Phần mềm hữu ích với Internet
By doquangnhat_1993
#313163 trước đây em đổi file host để vào facebook, save được và vào bình thường, mấy hôm nay tự nhiên không vào được facebook, em vào file host và thấy mất cái ip của facebook, em cop và save lại không được, được báo lỗi là " the process cannot access the file because it is being used by the another process " , em làm mấy cách để save nhưng đều báo lỗi này, mong tất cả người giúp đỡ (em dùng win7)
By lolem_sitinh6993
By bitter_schokolade
#313968 để lưu file host trong windows 7 trước tiên bạn kick chuột phải vào file host vào option -> security -> edit -> ấn vào dòng user (...) -> tick vào full control -> apply ->ok thế là lưu được file host
By baoanh_vip
#313972 để lưu file host trước tiên bạn kick chuột phải vào file host vào option -> security -> edit -> ấn vào dòng user (...) -> tick vào full control -> apply ->ok thế là lưu được file host
Hình đại diện của thành viên
By huycomf
#444934 tắt chương trình quản lý file Host của phần mềm diệt virus là copy vô tư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement