Phần mềm hữu ích với Internet
By bilu62
#312566 *** thể nào mà chấp nhận được cái bọn vô ý thức! Pass cũng đổi cái này để người ta sẻ chia mà chúng nó nghĩ là ăn được lấy về làm của riêng chắc! Bực cả mình
By Gabriele
By Devery
#312573 ôi chời ơi, thế mà cũng có người đổi pass mới nhọc, dễ đien thật,...sao có lắm người có suy nghĩ đồi bại thế k pjk....để chung mà dùng...có lấy cũng có lấy được đâu mà lại như thế ....

cái jì k là của mình dù cho cỡ nào kũng k là của mình...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement