Phần mềm hữu ích với Internet
By chodientu
#29610 Đăng nhập YH > Messenger > Yahoo Babble > Join a Room...Regional>VietNam>chọnphòng chốngrồi Go to Room.

Vàophòng chốngnhìn qua bên trái có đường link nhấn vào nhập cipher để vào chat.Chúc bạn thành công!

By Ronan
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement