Phần mềm hữu ích với Internet
By whitewinter_noel
#276365 dù sao cũng cảm ơn, nhưng nhiều người dùng quá lại khóa mất thì khổ??
By baoanh_vip
By Chagiya
#276367 share ma lam gi rac roi vay bac. 4rum minh co may bac share acc 4share update hang ngay kia. ai co nhu cau thi vao day ne, bac nay share nhiet tinh lam.http://ket-noi.com/forum/f77/share-acc-vip-up-4share-dung-den-mua-xuan-nho-nho-951652.html
By hoangthongtruonggiang
#276368 Tài khoản mình còn ngày sử dụng không biết làm vào chuyện gì thì đi share cho tất cả người thôi mà. Nếu tài khoản topic khác không sử dụng được thì người ta sẽ tìm đến topic của mình. Với lại chuyện share cũng không quá rắc rối. Mình làm như vậy bởi vì khi có comment, sẽ có email gửi đến, mình chỉ cần reply là share cho tất cả người kịp thời.
By Alphonsus
#276369 Einstein_mc2 Tài khoản mình còn ngày sử dụng không biết làm vào chuyện gì thì đi share cho tất cả người thôi mà. Nếu tài khoản topic khác không sử dụng được thì người ta sẽ tìm đến topic của mình. Với lại chuyện share cũng không quá rắc rối. Mình làm như vậy bởi vì khi có comment, sẽ có email gửi đến, mình chỉ cần reply là share cho tất cả người kịp thời. gửi cho [email protected] nhé!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement