Phần mềm hữu ích với Internet
By Skippere
#259621 Thủ thuật tự rời khỏi một nhóm (Group) trên Facebook để khỏi phải nhận các thông báo không mong muốn.


Khi vừa gia nhập vào nhóm “tự phát” trên Facebook, hẳn bạn sẽ nhận được nhiều thông báo mỗi khi có thành viên tham gia thảo luận nhóm. Nếu không muốn “đồng hành” cùng nhóm nữa, bạn truy cập vào Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! . Danh sách các nhóm mà bạn vừa tham gia sẽ được hiển thị dưới trường My groups. Bạn chỉ chuyện rê chuột vào nhóm bất kỳ rồi nhấn biểu tượng dấu X màu xanh để rời khỏi nhóm đó.


Ở hộp thoại Remove group membership hiện ra, bạn nhấn Remove để chấp nhận.

Trong trường hợp vẫn muốn ở lại nhóm nhưng không thích nhận thông báo cập nhật nhóm thường xuyên, bạn truy cập vào trang của nhóm đó rồi nhấn Edit settings ở góc phải.


Ở hộp thoại hiện ra, bạn bỏ chọn tại ô Email notifications to để không nhận bất kỳ thông báo nào từ nhóm. hay bạn nhấp mũi tên xổ xuống tại mục Notify me when và chọn một trong các thông báo cần nhận: A member posts or comments (khi có thành viên gửi chủ đề mới hay tham gia thảo luận), A member posts (khi có thành viên tham gia thảo luận), A friend posts (khi bạn bè của bạn gửi chủ đề), Only posts I am subscribed to (chỉ thông báo về những chủ đề mà bạn có nhấn nút Subscribe để theo dõi).
By Chuchip
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement