Phần mềm hữu ích với Internet
By nam_lun_di_dong_a1
#253046 anhcontinem - Không Đăng Ký : 30 ngày sẽ xóa nếu không có lần download nào gần nhất

- Tài Khoảng Miễn Phí : 60 ngày sẽ xóa nếu không có lần download nào gần nhất

- Trã Phí : 365 Ngày sẽ xóa nếu không có lần download nào gần nhất

--- > nếu ngày nào cũng có lượt down file về , thì file đó sẽ được "Sống" lâu hơn

(Sưu Tầm) Cái này có vẻ không đúng, mình có tài khoản miễn phí. Trên 2 tháng rồi mình không dụng vào nó, mình không sẻ chia cho ai tất nhiên là không có chuyện có người download nó về. Nhưng mà nó vẫn tồn tại mà chưa hề bị xóa.
By blog_tinhyeu
#253047 transon.xd Cái này có vẻ không đúng, mình có tài khoản miễn phí. Trên 2 tháng rồi mình không dụng vào nó, mình không sẻ chia cho ai tất nhiên là không có chuyện có người download nó về. Nhưng mà nó vẫn tồn tại mà chưa hề bị xóa. Minh cũng nghi như bạn, mình co acc free ben mediafire hơn 1 năm rối, những file mà minh luu tru chi la cá nhân, không hề có ai down hết, mà đến gio vẫn đầy đủ, không thiếu một file,...
By sparkle_venus_9x
#253048 Mình cũng đang xài free, từ năm 2006 lận, đến nay vào my file, thấy vẫn còn nguyên, chẳng mất file nào cả, dù chẳng mấy ai dow. Đúng là host tuyệt cú vời nhất, chẳng có ai sánh bằng
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#650019 không bao giờ bi xóa, trừ khi bạn đăng các link vị phạm bản quyền.... thì nó xóa cả tk ấy chứ
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement