Phần mềm hữu ích với Internet
By kenbi0
#243024 Đau tiên các bạn mơ đên phân tài liệu muốn download=> sau đó click chuột chuột phai chọn viewsource tim đến dòng : vd: so.addVariable("bookFile","http://streaming.tailieu.vnf28033971654f29f34042b2a0aa739 b9/4ca85420/20090721/thanhan/dtdd_va_nguyen_ly_hoat_dong_4351.swf")

copy link :vd thoi nha Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past vào idm => dowload

Xong bứoc [email protected]

Đên bứoc 2. các bạn dowload phan mềm:cute write pdf

link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

sau do cài GPLGS8.15 truóc cài cutpdf sau.

Xong buớc 2!

Đến bứoc 3

Các ban dùng firefox :file=>openfile=> mơ file xxx.swf vừa download .

=> click chuot phải màn hình chon print=> chọn máy in pdf=> vao print prefence chỉnh => advance chinh idp=600( cho file pdf dung lượng vừa phải).=> ok=> print=> okokok
By tranmaluc78
By haydoianh_noinammo_lanhleo
#252944 amit_itc Có nhất thiết phải thế không bác. Trang này cho down free mà Có một số tài liệu nó bắt phải trả trước mới được down, kêu là "tài liệu hot" nữa chơ ^^
By bi_love_712
#252947 long vong wa1 không hieu gi het
chuyendaija Đau tiên các bạn mơ đên phân tài liệu muốn download=> sau đó click chuột chuột phai chọn viewsource tim đến dòng : vd: so.addVariable("bookFile","http://streaming.tailieu.vnf28033971654f29f34042b2a0aa739 b9/4ca85420/20090721/thanhan/dtdd_va_nguyen_ly_hoat_dong_4351.swf")

copy link :vd thoi nha Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past vào idm => dowload

Xong bứoc [email protected]

Đên bứoc 2. các bạn dowload phan mềm:cute write pdf

link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

sau do cài GPLGS8.15 truóc cài cutpdf sau.

Xong buớc 2!

Đến bứoc 3

Các ban dùng firefox :file=>openfile=> mơ file xxx.swf vừa download .

=> click chuot phải màn hình chon print=> chọn máy in pdf=> vao print prefence chỉnh => advance chinh idp=600( cho file pdf dung lượng vừa phải).=> ok=> print=> okokok
By giacmo_hanhphuc842
#252948 tailieu.vn yêu cầu mình phải trả trước để down đó, không phải down free đâu, tài liệu nào rởm nó mới cho free, còn lại toàn phải trả trước =.=... mình chưa thử cách bạn chỉ xem down dc không nhưng dù sao cũng Thank bạn vừa share
By malunmalun
#252951 Hồi trc nó có ch trình km tặng 900 tài liệu download trong 3 tháng mà mình mới down được có 50
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement