Phần mềm hữu ích với Internet
By ruby_chun
#233239 Dich Tự Động từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt - Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh

rất hữu ích cho các bạn lười tra từ điển nhá


Công Cụ miễn phí Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cho phép biên Dịch tự động một đoạn văn bản, một tài liệu từ nhiều thứ tiếng sang tiếng Việt và ngược lại. bạn có thể dịch cả cuốn sách chỉ với 1 trang web đó là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Khi thực hiện chuyển đổi tài liệu quá trình dịch được thực hiện trên máy chủ của chúng tôi, không yêu cầu phần mềm hay CPU để xử lý trên máy của bạn(những ngôn ngữ được hỗ trợ dịch : English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)


Mỗi đoạn văn bản hỗ trợ tối đa 5000 ký tự, nếu văn bản của bạn dài bạn có thể chia ra từng phần và dịch


Hãy truy cập

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! dể sử dụng dịch vụ


Ứng dụng của
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Nếu thấy hay thank cho mình đi
By vivannguyen26
By minhluanvn2006
#238612

Dịch từ điển google, dịch tự động chính xác nhất, Google Translation, Dịch Văn bản Đa Ngôn Ngữ, Dich Tự Động từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt, Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh

Hỗ trợ OnlineOnline Status YoYo Nguyễn Quảng cáo LH 016777.2.3333

Powered by Google - Developed by Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dùng luôn Google Translate chon nhanh gọn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By m_pro
#238613 Web hay mà!! Thank nha. Dịch cái này không ngang lắm. Chứ dùng google chỉ láy nghĩa của từ thôi chứ nghe chối lắm
By quataoxanh0_0
#238614 boyck2 Web hay mà!! Thank nha. Dịch cái này không ngang lắm. Chứ dùng google chỉ láy nghĩa của từ thôi chứ nghe chối lắm Trang trên sử dụng bộ máy dịch của google. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách cho dịch một đoạn bằng Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! xem có tương tự nhau không nhé.
By [email protected]
#238615 Ba cái này tương tự nhau:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đây là bookmark (in Firefox) ưa thích của mình, share với các bạn nè:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Web to PDF bookmark (for FireFox):

javascript:void(window.open('http://www.web2pdfconvert.com/convert.aspx?cURL='+escape(location.href)+'&title= '+escape(document.title)+'&ref=browser'+''))


... more: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


English web to Vietnamese web - online script bookmark of Google:

javascript:var%20t=((window.getSelection&&window.g etSelection())||(document.getSelection&&document.g etSelection())||(document.selection&&document.sele ction.createRange&&document.selection.createRange( ).text));var%20e=(document.charset||document.chara cterSet);if(t!=''){location.href='http://translate.google.com/?text='+t+'&hl=en&langpair=auto|vi&tbb=1&ie='+e;}e lse{location.href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'& hl=en&langpair=auto|vi&tbb=1&ie='+e;};


... more: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Flugin FF:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bookmark translate script bookmark:

javascript:void((function(){var%20e=document.creat eElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('src','http://tratu.vn/plugin/bookmarklet/jquery-latest.js');document.body.appendChild(e);var%20e2= document.createElement('script');e2.setAttribute(' type','text/javascript');e2.setAttribute('charset','utf-8');%20e2.setAttribute('src','http://tratu.vn/plugin/bookmarklet/tratu_bmk.js?v=1.0&t=20101116');document.body.appe ndChild(e2)})())
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement