Phần mềm hữu ích với Internet
By yeunu
#19449 Đầu tiên , bạn phải tải Yahoo Messenger về máy .

Set up nó , xong bạn đăng nhập vào như bình thường (nếu không có ID sẵn thì set up xong , bạn phải đăng ký tài khoản , có đường dẫn nằm bên ngoài khung Y!M) .

Đăng nhập xong , bạn vào Messenger (nằm trên cùng khung) > Yahoo! Babble > Tham gia (nhà) phòng babble . Nó sẽ hiện lên 1 bảng mới , bạn chọn Phòng babble Việt Nam > Khu vực bạn muốn babble ( có nhiều khu vực Chính trị , Giải trí v.v. ) , rồi làm theo các yêu cầu của nó để babble được

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement