Phần mềm hữu ích với Internet
By libraprincess713
#208593

Kick dowload:

TeamViewer 5.0

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Sau khi dowload về ta bật fire setup len chay chon Intall-> sau đó nó có 3 lựa chọn ta chọn Personal / non-commercial use

rui` các bước còn lại tương tư vậy là xài miễn phí thôy chứ cần ji Key với Cr-ack cho mệt


Còn nếu ai vừa lỡ cài 7 ngày mà vừa hết hạn sử dụng thỳ Cr-ack theo chỉ dẫn sau

Bước 1

Thoát Teamview, bằng cách chọn Exit TeamViewer


Vào ổ C:\Documents and Settings xóa hết các All Users của TeamViewer

Vào Start - > Run gõ : regedit

Chọn HKEY_CURRENT_USER , vào tiếp Software, xoá thư mục TeamViewer


Bước 2. Thay đổi địa chỉ vật lý của Card LAN

Xem địa chỉ vật lý của Card Lan = cách : start -> Run gõ : cmd , ở màn hình command prompt đó gõ ipconfig /all


Chúng ta sẽ thấy được địa chỉ Card LAN ở dòng : Physical Address.............

Như của tui , tui đọc ở dòng Physical Address....... thì tui có địa chỉ Card LAN là : 00 - 03 - FF - 1F - 83 - AC

Sau khi lấy được địa chỉ vật lý của Card LAN ta bắt đầu thay đổi địa chỉ vật lý của Card LAN để Cr-ack TeamViewer


Kích phải My Network Places chọn Properties, thấy xuất hiện biểu tượng kết nối mạng đang sử dụng thường là Local Area Connection, kích phải Local Area Connection chọn Configure ,chọn tiếp tabAdvanced, chọn mục Network Address, chọn tuỳ chọn bên value gõ địa chỉ vật lý mới vào khác với địa chỉ vật lý cũ

Địa chỉ vật lý Card LAN cũ: 00 - 03 - FF - 1F - 83 - AC

Địa chỉ vật lý Card LAN cần thay đổi: 00 - 03 - FF - 1F - 83 - 33


Đây là máy mjnh nên có địa chỉ 00 - 03 - FF - 1F - 83 - AC còn máy các bạn sẽ có địa chỉ khác minh nhưng các làm thay đổi địa chỉ Card LAN thì làm tuơng tự như minh

xem hình
Vậy là oke khổi động lại máy là xong TeamViewer vừa được Cr-ack thành công
By sosof_solo
By Court
#208595 Trích thanhbaby View Post Cr-ack cái này làm j ta. có bản free ma. dù sao cũng thank bro vì vừa dày công nghiên cứu cách Cr-ack Trích thanhbaby View Post Cr-ack cái này làm j ta. có bản free ma. dù sao cũng thank bro vì vừa dày công nghiên cứu cách Cr-ack Mình nghĩ chắc là khác chứ bạn vì bản free sẽ bị hạng chế một vài chức năng còn bản Cr-ack là do lúc đầu bạn chọn dùng thử 7 ngày, nó sẽ cho bạn xem đây đủ chức năng (mục đích để dụ bạn mua keys của nó sau khi hết thời (gian) gian dùng thử) nhưng bạn có vừa Cr-ack thành công thì tất nhiều là được dùng toàn bộ chức năng của TW rồi!


Thank bạn kenizen351 vừa sẻ chia
By cobe_kobitnoi
#208719 thanks for shared, Cr-ack thật công phu! theo mình thì để Cr-ack Teamviewer 5.0 thì bước đầu tiên là cài nó, sau đó dùng cái Cr-ack của teamviewer 4.0 là Cr-ack được thôi, mình vừa test rồi, ok lắm
Kết nối đề xuất: