Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By hailanpq
#1036838 Nhờ tải giúp hộ mình với ạ: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! . Tên lài liệu là:
"Ứng dụng phần mềm crocodile physics vào thiết kế bài giảng bài “thấu kính mỏng”chương trình vật lý lớp 11 nâng cao"

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement