Phần mềm hữu ích với Internet
By member12a9_2008
#1017234 máy bác giúp dùm em., em ở nhà trọ. có nhiều wifi. chổ em thì bắt được 2 sóng wifi mạnh là: "Tang 3G" và "Tang 3A" nhưng mà các máy chỉ bắt được "Tang 3G" còn cái "Tang 3A" thì chỉ một số máy bắt được một số máy thì không ( dò không thấy luôn )

có cách nào fix không ạ? ( vì cái 3G nó lag quá kết nối với 3A nó chạy ổn định hơn.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement