Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008745 Các lỗi SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE, SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
thường do bạn cấu hình thời gian máy tính không đúng. Vì vậy cần sửa lại giờ, ngày tháng cho đúng.SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER, SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
Nêu đây là những trang web không uy tín, bạn mới vào lần đầu thì có thể họ cấu hình SSL sai nên bạn sửa lại url ở thanh địa chỉ trình duyệt, sửa từ https sang http (bỏ s đi)

Nếu đây là những website bạn hay vào và trước đây không có lỗi gì, thì nguyên nhân có thể do firefox hay chrome bị lỗi khi tắt máy đột ngột.
Gỡ trình duyệt đi cài lại là xong.


Cách đơn giản hơn nếu bạn ngại uninstall rồi cài lại:
Với Firefox:
Làm theo các bước sau:
[*]Mở thư mục profile:
Bấm vào menu , click help chọn Troubleshooting Information. Troubleshooting Information tab sẽ hiện ra.
[*]Dưới mục Application Basics section, chọn Show Folder. THư mục profile sẽ hiện ra
[*]Tắt firefox đi
[*]Tìm đến file cert8.db trong thư mục profile, xóa nó đi.
[*]Bật là firefox và xem thành quả
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement