Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangthongtruonggiang
#961449 Em muốn xem truyện trong khu VIP của cungquanghang.com mà không vào được. Forum này bắt bạn đọc phải type truyện cho họ để có ruby đăng ký VIP chứ không cho trả tiền mua VIP. Em thì bận rộn cả ngày không thể nào ngồi type truyện được. Mong các thánh chỉ em "xuyên tường"
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement