Phần mềm hữu ích với Internet
By nhoc_ninhbinh
#958263 Cách chặn này dành cho ai có nhu cầu làm cho mạng đỡ lag nếu có quá nhiều người dùng chùa như quán cafe,hay là chỉ muốn người trong nhà dùng mạng!! hoạc ghét đứa nào thì chặn cho nó khỏi dùng mạng mọi người tham khảo !
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement